Моля, прочетете внимателно условията за ползване!
Ако пристъпите към ползване на сайта, Вие автоматично се съгласявате с посочените по- долу условия!

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА

Този уеб-сайт е създаден за Ваша лична и некомерсиална употреба. Съдържанието и информацията в него са собственост на ТРАВЕЛ ХЕПИ ЕНД ООД. Главното условие да използвате този уеб-сайт е да не използвате съдържанието му за каквито и да били комерсиални или не- лични цели (преки или косвени). При тези условия Вие се съгласявате да не изменяте, разпространявате, публикувате, лицензирате, продавате или препродавате каквато и да била информация, продукт или услуга, произлезли от този уеб-сайт без писменото съгласие на ТРАВЕЛ ХЕПИ ЕНД ООД. Също така, независимо дали имате или нямате комерсиална цел, се съгласявате да не:

копирате информация от този уеб-сайт използвайки автоматична или ръчна обработка за каквито и да било цели без писменото съгласие на ТРАВЕЛ ХЕПИ ЕНД ООД

използвате средства за ограничаване или предотвратяване достъпа до този уеб-сайт

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Информацията, продуктите и услугите предоставени в този уеб-сайт, може да съдържат неточности или печатни грешки. ТРАВЕЛ ХЕПИ ЕНД ООД не гарантира и се освобождава от отговорност от неточностите по отношение на информацията на описанието на курорта, хотела, самолета, круиза, автобуса или други пътнически продукти, показани на този уеб-сайт (включително- снимки, описание на удобствата в хотела и др.), тъй като по- голяма част от тази информация се предоставя от съответните доставчици или партньори. Информацията тук се обновява всекидневно от екипа на www.thetravel.bg & www.thetrip.bg, като подобрения или промени в информацията могат да се правят само от екипа на сайта по всяко време. Всяка информация, продукт и услуга се предлага “както я виждате”, без да се поема каквато и да било отговорност. Туроператорите, хотелиерите и другите доставчици, осигуряващи услуги за ТРАВЕЛ ХЕПИ ЕНД ООД са независими изпълнители, а не агенти или служители на ТРАВЕЛ ХЕПИ ЕНД ООД.

ТРАВЕЛ ХЕПИ ЕНД ООД не носи отговорност за грешките, действията, пропуските, твърденията, гаранциите, нарушенията и небрежността на тези доставчици, нито за наранявания, смъртни случаи, имуществени вреди или вреди от друг вид, произтичащи от тях.

ТРАВЕЛ ХЕПИ ЕНД ООД в никакъв случай не отговаря за каквито и да било директни, наказателни, случайни, специални или вторични вреди свързани с употребата на този уеб-сайт.

Поради това, че някои страни или юрисдикции не позволяват освобождаването от ограничението на отговорност за вторични или случайни вреди, написаното по- горе може да не се отнася за Вас.

ВРЪЗКИ СЪС САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Този сайт може да съдържа линкове към други интернет сайтове които са собственост и се поддържат от трета страна.
ТРАВЕЛ ХЕПИ ЕНД ООД не носи отговорност за съдържанието разпространено чрез който и да е подобен сайт.